Caesarstone -20%
Lue lisää
Sopimusehdot

Sopimusehdot

Granitop OY:n yleiset sopimus- ja ostoehdot

YLEISET MÄÄRÄYKSET

– Tarjoukset: Tarjoukset ovat voimassa hyväksymistä vastaan 15 päivän ajan tarjouspäivämäärästä. (Lukuun ottamatta tietyn päivän alennuksia tai “varastontyhjennys”-kampanjoita.)

– Hinnat: Sopimusosapuolesta riippuen ilmoitettuihin hintoihin joko sisältyy alv tai ei sisälly alv:tä. Kysy meiltä, jos tätä ei ole mainittu tarjouksessa.

– Hintamuutokset: Sovittu hinta voi muuttua keittiön tai muun sopimuksessa määritellyn kohteen mittauksen jälkeen. Tästä ilmoitetaan asiakkaalle tavallisesti 3 päivän kuluessa mittauksesta. Jos hinnannousu on kuitenkin enintään 5 % koko tilauksen summasta, myyjä ei ole velvollinen ilmoittamaan siitä ostajalle. Mutta myyjän on pystyttävä osoittamaan, mistä hinnannousu johtuu.
Hinta voi myös muuttua, jos kustannukset muuttuvat valuuttakurssimuutosten tai Ruotsin tai ulkomaisen valtion viranomaisten toimenpiteen seurauksena, kuten vero- tai tullimaksumuutosten seurauksena. Toisaalta kyseeseen tulee kustannusten muutos, joka johtuu sodasta tai muusta vastaavasti vaikuttavasta kriisitilanteesta ja joka koskee sovitun työn suorittamiseen välttämättömiä tavaroita tai palveluja, ja toisaalta sellainen kustannusten muutos, joka johtuu raaka-aineiden, työvoiman tai tavaroiden valmistukseen tarvittavien materiaalien epätavallisista hinnan muutoksista.

 Tuotetiedot: Tuotetiedoissa mainittuja, tavaroita ja niiden käyttöä koskevia ohjeita on noudatettava huolellisesti. Ostaja on lisäksi velvollinen noudattamaan muita myyjän määrittämiä ohjeita. Näytteiden antamisen ja esittämisen tarkoituksena on pelkästään osoittaa materiaalin likimääräinen rakenne, väri ja pintakäsittely. Toimitettu tuote voi poiketa näytteestä. Vaatimus, että toimitettu kivi vastaa kaikilta ominaisuuksiltaan näytettä, ei ole hyväksyttävä.

– Toimituslauseke ja toimitusaika jne: Toimitusaika ilmoitetaan tarjouksessa, ja tästä pyrimme pitämään kiinni. Toimittajamme ja alihankkijamme voivat vaikuttaa toimitusaikaan. Jos toimitus tai osa siitä viivästyy enintään 6 viikkoa, emme voi valitettavasti korvata viivästymistä. Viivästymisellä tarkoitetaan, että myyjä ei voi toimittaa tilausta. Jos ostaja ei pysty ottamaan vastaan toimitusta, kyseessä ei ole viivästyminen, vaan kyseisessä tapauksessa ostajan on joka tapauksessa maksettava loppulasku. Jos myöhäinen toimitus vaikuttaa muiden työntekijöiden varattuihin aikoihin, myyjä ei ole velvollinen maksamaan tästä korvausta. Jos toimitus viivästyy yli 6 viikkoa, ostajalla on oikeus vahingonkorvaukseen vain, jos asiasta on sovittu erikseen kirjallisesti. Ostaja vastaa tavaroista, kunnes ne on toimitettu myyjän varastoon, pakkauksia lukuun ottamatta. Erikseen sovittaessa myyjä järjestää toimituksen ja vakuuttaa tavarat ostajan laskuun. Tästä aiheutuvista kustannuksista veloitetaan erikseen vähimmäistoimitusmaksun ollessa 80 EUR (ei sis. alv).

Vahvistamalla tilauksen ja / tai maksamalla ennakkomaksun asiakas vahvistaa, että tilauksen erittely, kuvaus ja piirustukset ovat ymmärrettäviä ja vastaavat toivottua.

Toimitusaika alkaa ennakkomaksun vastaanottamisesta. Sopimusjälleenmyyjien tilausten toimitusaika alkaa tilauksen vahvistamisesta.

Kaikista mitatuista kohteista laskutamme mittauspalvelusta, mikäli emme ole saaneet tilausvahvistusta kahden viikon sisällä.

Kaikilla Granitop-tuotteilla on rekisteröity tavaramerkki ja logo. Merkin mitat ovat 14×60 mm tai 18×60 mm ja se on kiinnitetty tuotteen etureunaan mahdollisimman lähelle kulmaa. Asiakkailla on oikeus poistaa tämä logo, jotka on liimattu elastisella liimalla, joka ei vahingoita kiven pintaa.

Tuotteet katsotaan hyväksytyiksi jos asiakas on allekirjoittanut hyväksymislomakkeen, myöhempiä valituksia ei oteta huomioon. Ennakkomaksun maksettaessa oletetaan, että asiakas on hyväksynyt myös Granitopin myyntiehdot.

Tilausten ja tuotteiden säilyttäminen Granitopin varastossa on maksullista 31 päivän jälkeen. Varastointiaika alkaa tilausvahvistukseen merkitystä päivästä, ja varastointimaksu on 3 % tilauksen hinnasta jokaiselta 31 päivän ajanjakson ylittävältä päivältä.

Jos laskuja ei makseta ajoissa ja myyjän on lähetettävä maksumuistutus tai saldoilmoitus, siitä peritään muistutusmaksu. Jos maksumuistutus laiminlyödään, lasku siirretään perintään ja siihen lisääntyy viivästyskorko ja muistutusmaksu.

– Virhevastuu ja takuu: Jos käy ilmi, että toimitetuissa tavaroissa on virhe, josta myyjä on vastuussa, myyjä on velvollinen kohtuullisen ajan kuluessa valintansa mukaan vaihtamaan, korjaamaan tai parantelemaan toimitettuja tavaroita maksutta. Mutta Granitop ei ole virheen takia velvollinen maksamaan minkäänlaista korvausta tai vahingonkorvausta. Jos myyjä ei korjaa virhettä, josta ostaja on valittanut, ostaja voi – ilmoitettuaan asiasta myyjälle – kuitenkin itse korjata virheen tämän kustannuksella tai vaatia vähennystä kauppahintaan. Toimitettua määrää koskeva huomautus on tehtävä kahdeksan päivän kuluessa tavaroiden vastaanottamisesta, kun taas laatua, toleransseja jne. koskeva huomautus on tehtävä heti, kun virhe on havaittu. Jos tällaista huomautusta ei tehdä – vaikkakin ostaja olisi havainnut virheen tai unohtanut havaitsemansa virheen – ostaja menettää oikeuden vaatia virheestä korvausta. Myyjän vastuu rajoittuu virheisiin, joista huomautetaan 2 vuoden kuluessa tavaroiden vastaanottamisesta.
Jos Granitop on saanut tehtäväkseen purkaa vanhat työtasot, olemassa olevat laatat tai kaapit voivat joskus vaurioitua. Vastuumme on kuitenkin tällaisessa tapauksessa rajallinen.

Pyydämme lähettämään kaikki reklamaatioita koskevat kysymykset kuvineen sähköpostiosoitteeseen:

– Ylivoimainen este: Jos jäljempänä vapautusperusteiksi katsotuista olosuhteista (ylivoimainen este, force majeure) johtuen toimituksen suorittaminen estyy, vaikeutuu tai viivästyy, vapautuu myyjä kaikesta vastuusta ja pidättää itsellään oikeuden oman harkintansa mukaan kokonaan tai osittain purkaa sopimus tai lykätä toimitusta olosuhteiden pakottamalla ajalla sopimuksessa määritettyä toimitusaikaa myöhemmäksi. Vapautusperusteiksi luetaan mm. työvoiman saantivaikeudet, tulipalo, veden niukkuus, sähkön puute, laiterikko ja muut rautateiden, satamien ja muiden liikennetilanteiden häiriöt, alusten tai muiden kuljetusvälineiden viivästymiset, valmistuksen aikaiset hylkäykset, joita ei ole kohtuudella voitu ennakoida, saapumatta jäänyt, väärä tai viivästynyt toimitus myyjän toimittajalta tai tämän osien, välituotteiden, raaka-aineiden, sähkön jne. toimittajilta ja muut olosuhteet – laadusta riippumatta – jotka ovat myyjän hallitsemattomissa ja jotka vaikuttavat myyjän mahdollisuuksiin täyttää toimitusvelvoitteensa. Jos myyjä ei ole viipymättä ilmoittanut ostajalle tällaisesta olosuhteesta, hänellä ei ole oikeutta vedota siihen vapautusperusteena. Jos ostaja ei voi hyväksyä täten ilmoittua toimitusaikaa, ostaja voi – siltä osin kuin tuotteiden valmistus ei ole edennyt niin pitkälle, että myyjä ei katso voivansa käyttää niitä muuhun vireillä olevaan tai tulevaan tilaukseen – purkaa välittömästi sopimuksen.

– Maksu: Ennakkomaksu 50–100 % (laskussa näkyvien ehtojen mukaan) tilauksen summasta, mikäli asiakas vahvistaa tilauksen. Laskun summa on siirrettävä pankkitilillemme tai maksu on suoritettava maksukortilla. Loppulasku on maksettava ennen tilattujen tuotteiden vastaanottamista tai välittömästi ennen asennuksen aloittamista. Ellei toisin ole sovittu, sopimusasiakkaidemme on maksettava laskunsa viimeistään laskussa näkyvänä eräpäivänä. Maksun myöhästymisestä peritään viivästyskorko 12 % päivässä. Reklamaatio ei muuta laskun eräpäivää. Toimitetut tavarat ovat myyjän omaisuutta, kunnes myyjä on vastaanottanut täyden maksun. Jos tavarat toimitetaan kolmannelle osapuolelle (keittiötarvikemyyjä / rakennusalan yritys jne.), on Granitop tuotteiden omistaja siihen asti, että tilaaja on maksanut kauppahinnan kokonaisuudessaan. Jos tilaaja menee konkurssiin tai kieltäytyy maksamasta tuotteista (myös riitatilanteessa), on Granitopilla oikeus vaatia toimitettuja tavaroita takaisin vastaanottajalta.

– Peruutusoikeus: Peruutusoikeus ei koske tuotteita, jotka on valmistettu erikoistilauksena ostajan mittojen ja/tai toiveiden mukaan. Erikoistilauksena valmistettuja tuotteita ovat kaikki tuotteet, joita myyjän on pitänyt käsitellä jollain tavalla muokatakseen raakamateriaali ostajan toiveiden mukaiseksi. Jos ostajan ja myyjän välillä solmitaan kirjallinen sopimus tilattujen tuotteiden palauttamisesta, maksaa ostaja palautukseen liittyvät kulut, ellei toisin ole sovittu.

– Riita: Tästä sopimuksesta syntyvät riidat ratkaisee välityslautakunta välimiesmenettelystä annetun lain mukaisesti. Myyjällä on kuitenkin oikeus nostaa kanne yleisessä tuomioistuimessa erääntyneen saatavan perimiseksi.

Mallit/mallintamiset:
• Omien mallien – jos sellaisia toimitetaan – on oltava laadultaan sen verran hyviä, että niitä voidaan käyttää tuotannossa ilman että uusia malleja joudutaan valmistamaan. Mallien on oltava jäykkää materiaalia, kuten vaneria, lastulevyä, puukuitulevyä tai vastaavaa. Pahvia, solumuovia tai muuta vastaavaa materiaalia olevat mallit kelpuutetaan vain, jos asiakas vastaa mahdollisista virheistä, joita voi ilmetä kyseisen mallin mukaan tapahtuvassa valmistuksessa.
• Malleista on käytävä ilmi, mitkä reunat jäävät näkyviin ja mitkä levyt tulevat toisiaan vasten.
• Jos kivilevyyn on tehtävä aukko, sen sijoitus ja mitat on oltava ilmoitettu.
• Reiän halkaisija ja mahdollisten hanojen, pesuainepumppujen ja vastaavien yksityiskohtien sijoitus on oltava ilmoitettu.
• Niissä tapauksissa, joissa asiakas on toimittanut mallit ja Granitop asentaa kivilevyt, edellytetään, että tarpeellinen säätövara on otettu huomioon.
• Granitopin mallintamisessa asiakkaan tai tämän edustajan on oltava paikalla tekemässä mahdollisia päätöksiä.
• Mallinnettavilla pinnoilla ei saa olla työkaluja, väliaikaisia tiskipöytiä tai muita materiaaleja.

Jos mainitut edellytykset eivät täyty, pidätämme oikeuden keskeyttää työt. Tästä mahdollisesti koituvat lisäkustannukset veloitetaan asiakkaalta. Uusintakäynti maksaa vähintään 100 EUR ja enintään 500 EUR (ei sis. alv).

Asennukset:
• Jotta työntekijöiden ja mahdollisen nosturin tarve voitaisiin arvioida helpommin, kaikki perusasiat (kuten rakennuksen kerros, hissin/rapun koko, sisäänkantoreitin vaikea maasto ja muut olosuhteet, joilla on vaikutusta) on ilmoitettava.
• Perustan on oltava niin hyvää laatua, että kivilevyt voidaan asentaa sen päälle. Tasomaisuus ja käyristymä ei saa ylittää +/- 2 mm.
• Asiakkaan tai tämän valtuuttaman työntekijän on annettava suorittaa pöytäkaapin suuret leikkaukset tiskialtaita, liesiä ja vastaavia yksityiskohtia varten. Joudumme yleensä leikkaamaan muutaman senttimetrin etureunan listaa sekä sivurunkoa, johon pesuallas asennetaan. Joissakin tapauksissa etureunan lista poistetaan kokonaan, eikä myyjä korvaa sitä uudella.
• Laatat ei saa olla asennettu siten, että ne estävät kivilevyjen asennuksen.
• Jos tiskipöydässä käytetään kiven ohella muita materiaaleja, ne on asennettava kivilevyjen asennuksen jälkeen.
• Pinnoilla, joille kivilevyt asennetaan, ei saa olla työkaluja, väliaikaisia tiskipöytiä tai muita materiaaleja.
• Asiakkaan tai tämän edustajan on oltava paikalla hyväksymässä materiaalit ja asennuksen.
• Joskus seinän tai muun sellaisen kohdan, johon levyt ”pakotetaan”, lakkaus tai maalaus voi vaurioitua.
• Granitopin käyttömateriaalit sisältyvät tarjoushintaan.

Seuraavat kohdat eivät sisälly kivipöytätason asennukseen:
• Lattiapintojen suojaaminen. (Meidän on käytettävä kenkiä, koska kannamme painavia tavaroita.)
• Sähkö- ja putkityöt.
• Tilaukseen kuulumattomien irtonaisten osien kuten hanojen, tiskialtaiden jne. kiinnitys.
• Työtasojen ja vastaantulevien materiaalien kuten laattojen, keittiön välitilojen ym. välinen saumaus.
• Jälkien siivoaminen.

Jos mainitut edellytykset eivät täyty, pidätämme oikeuden keskeyttää työt. Tästä mahdollisesti koituvat lisäkustannukset veloitetaan asiakkaalta. Uusintakäynti maksaa vähintään 170 EUR ja enintään 500 EUR (ei sis. alv). Mittausmaksu 100 EUR (ei sis. alv).

Muuta huomioitavaa:
Carraran marmori, muut marmorit, hiekkakivi ja kalkkikivi ovat hauraita materiaaleja, joten happo, viini, väriaineet, korkea lämpötila jne. voivat vahingoittaa niitä, ja ne voivat naarmuuntua helposti. Kiillotetulle marmorille ei voi tehdä mitään, mutta himmeän marmorin pinnalta voi joskus hioa naarmun pois. Myös musta graniitti on osaksi herkkä tietyille aineille, joten eri aineet voivat joskus aiheuttaa tahramaisia jälkiä, jotka joskus häviävät itsestään ja toisinaan jäävät pysyviksi. Graniitti kestää kuumuutta.
Komposiittimateriaalit kestävät kuumuutta noin 110 asteeseen asti, mutta muutoin komposiitti on kestävää materiaalia.

Usein kysyttyä – Luonnonkivityötasojen toleranssit
Huomioi, että kivi on luonnon muodostamaa materiaalia, eikä sitä näin ollen voida verrata näytteisiin täsmällisesti. Siksi kivessä tulee aina esiintymään suurempia tai pienempiä variaatioita, jotka eivät ole syy valituksiin.
Luonnonkivessä yleisesti esiintyviä variaatioita, jotka on hyväksyttävä:
• Pienet ilmakuplat, jotka ovat hyvin yleisiä mm. vaaleassa Carrara marmorissa. Nämä näkyvät usein pieninä kirkkaina täplinä tai onteloina.
• Pienet silottamattomat täplät tai ontelot, joita esiintyy usein kiillotetussa graniitissa. Graniittilaji ja valaistus vaikuttavat näiden näkymiseen.
• Korjaantuneet raot, jotka voidaan joskus tulkita väärin kiven halkeamiksi.
• Hienojakoisessa graniitissa selkeästi näkyvät laikut, jotka eivät ole 5 kruunun kolikkoa suurempia.
• Muut värivariaatiot samassa toimituksessa, edellyttäen että eri kivilevyt on otettu samasta erästä.
• Luonnollisten variaatioiden lisäksi myös ammattimaisesti toteutetut korjaukset on hyväksyttävä.

Toleranssit valmistuksessa:
• Suorakulmaisuus +/- 2 %.
• Kuperuus +/- 2 %.
• Paksuus +/- 3 mm samassa toimituksessa. Toisiaan vasten tulevat työtasot hiotaan yhteen saman paksuisiksi etureunasta.
• Mittapoikkeamat pituussuunnassa +/- 5 mm ja leveyssuunnassa +/- 2 mm.
• Aukon mitat +/- 3 mm. Aukon/poistoreiän sijoitus +/- 3 mm pituus- ja leveyssuunnassa.
• Ulkonema +/- 3 mm
• Flush fit -tiskiallas (samaan tasoon asennettu) pinta +/- 2 mm. Kivi-, laatta- tai lasilevy ei ole koskaan täysin suora. Kaikki tiskialtaiden toimittajat myöntävät, että tiskialtaat eivät ole 100-prosenttisen suoria. 100-prosenttisen suoria tiskialtaita ”ei löydy etsimälläkään”.
• Flush fit -hella (samaan tasoon asennettu) koko +/ 0-3 mm. Huomioi, että tietyt hellojen toimittajat suosittelevat pehmeää, vähintään 3 mm:n saumausta kivi- ja lasilevyn välille. Jos saumaus on tätä pienempi, toimittajat eivät anna mitään takeita lasilevyn kestävyydestä.

Edellä kuvatut poikkeamat ovat voimassa, jos sekä runko että kaikki seinät ovat suoria ja oikein asennettuja. Jos ostajan keittiö tai se paikka, jonne kivilevy asennetaan, on vinossa, Granitopin mahdollisuus valmistaa kivilevy ilman työtason ja seinien väliin jäävää rakoa pienenee.
Jos seinät tai kaapit eivät ole suorassa, ulkonemat ja työtasojen aukkojen mittojen (hella ja tiskiallas) CC-arvot voivat olla jopa 10 mm.
Tämä sopimus on voimassa heti, kun ostaja ja myyjä ovat hyväksyneet kaupan.